Feitje
Online onderzoek blijkt ge- middeld 50% goedkoper dan traditioneel onderzoek.

   

Gebruiksmogelijkheden voor online enquête

Wat kun je onderzoeken?
Online enquêtes hebben een scala aan gebruiksmogelijkheden, hieronder worden de belangrijkste onderzoeken genoemd:

 • Marktbeschrijvend onderzoek en marktprognoses;
 • Klanttevredenheidsonderzoek;
 • Medewerkerstevredenheidonderzoek;
 • Product- en productontwikkelingsonderzoek;
 • Prijsbepalings- en prijzenonderzoek;
 • Verpakkingsonderzoek;
 • Distributie-onderzoek;
 • Bekendheids- en imago-onderzoek;
 • Positioneringsonderzoek;
 • Communicatie-onderzoek;
 • Concurrentie analyse;
 • Intern onderzoek;
 • Testen van merkbeleving
 • Publiciteitsonderzoek;
 • Website onderzoek 

Onderzoeksvragen
Voorbeelden van enkele vragen die goed met behulp van online enquêtes uitgevoerd kunnen worden:

 • Is mijn klant tevreden? Waarom wel/niet? 
 • Is er een markt voor een nieuw product?
 • Is mijn service goed?
 • Is de prijs van mijn product te hoog/laag?
 • Wie zijn mijn belangrijkste concurrenten? Hoe doen zij het? 
 • Bereik ik met mijn communicatie wel de juiste doelgroepen?
 • Communiceer ik wel de juiste boodschap?
 • Hoe ontwikkelt de bekendheid van mijn bedrijf zich?
 • Heeft sponsoring wel het gewenste effect?

Andere mogelijkheden
Niet direct onderzoek, maar ook mogelijk met een online enquête: 

 • Multiple choice examen
 • Psychologische- en intelligentietesten
 • Quiz vragen met directe uitslag
 • Medewerkersselectieprocedures
 • Advies; door een boomstructuur te doorlopen kan men komen tot een advies

Een online enquête is ook te gebruiken bij andere onderzoeksmethoden. Zo kan het bijvoorbeeld als een call script fungeren bij telefonisch onderzoek. Op deze manier is het ook mogelijk om verschillende soorten onderzoek op een gemakkelijke manier te combineren.