Feitje
De tijdsduur om een online enquête af te ronden is gemiddeld tweederde korter dan bij traditionele onderzoeksmethoden.


Meer informatie:
Tevredenheidsonderzoek
Klantpanels.nl
Onlinepanel.nl
    Home

De laatste jaren is het gebruik van online enquêtes sterk gestegen en dit is nog steeds groeiende. Vele experts voorspellen dat binnen enkele jaren zelfs 50% van al het marktonderzoek, online zal gebeuren.
Over deze vorm van onderzoek is dan ook veel te zeggen en al gezegd. Op deze pagina staat slechts een klein gedeelte van al deze informatie. Heb je op- of aanmerkingen of heb je ergens interessante informatie gevonden over online onderzoek dan kun je dit plaatsen op het forum.

Definitie online onderzoek:
Kwantitatief onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van gegevens die verkregen zijn door enquêtes, die op elektronische wijze via het Internet afgenomen worden. (bron: Hans Nauta)

Korte geschiedenis:
In het begin van online onderzoek werd een tekst e-mail naar de respondent verstuurd. Deze moest zelf een kruisje voor het gekozen antwoord zetten en na het invullen de e-mail weer terug sturen. Dit was vaak erg tijdrovend voor de respondent en de kwaliteit van de antwoorden was vaak niet heel hoog. Later kwam de mogelijkheid om invulbare enquêtes als bijlage bij een e-mail te voegen. Nadeel hiervan was echter dat respondenten een redelijk technische kennis moesten hebben om de enquête te openen, te beantwoorden, op te slaan en weer terug te sturen. De respons viel hierdoor vaak wat tegen.
Door het gebruik van internet is het nu mogelijk om enquêtes per vraag op het scherm weer te geven. De respondent kan de gehele enquête invullen door antwoorden aan te klikken met de muis. Doordat het onderzoek interactief is, is de vragenlijst zeer flexibel.